Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive


Nr.reg.sp.

Nr registratura

Data Inreg

Titlu

1

267

10.01.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta de indta

2

314

13.01.2020

privind numerotarea interna a unor formulare financiar-contabile

3

332

13.01.2020

Privind numirea d-nei S M R în functia de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

4

333

13.01.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului I P

5

436

14.01.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului R D S

6

439

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza a domnului R M în functia de secretar general UAT

7

442

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului F N în functia publica de conducere de director executiv

8

444

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului B V V C în functia de administrator public

9

450

14.01.2020

privind stabilirea indemnizatiei domnului Neselean Ioan in functia de demnitate publica de primar al Municipiului Gherla

10

451

14.01.2020

privind stabilirea indemnizatiei doamnei TRIF IULIA MARIA in functia de demnitate publica de viceprimar al Municipiului Gherla

 

Înapoi