Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive


Nr.reg.sp.

Nr registratura

Data Inreg

Titlu

1

267

10.01.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta de îndată

2

314

13.01.2020

privind numerotarea interna a unor formulare financiar-contabile

3

332

13.01.2020

Privind numirea d-nei S M R în functia de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

4

333

13.01.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului I P

5

436

14.01.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei a domnului R D S

6

439

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza a domnului R M în functia de secretar general UAT

7

442

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului F N în functia publica de conducere de director executiv

8

444

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului B V V C în functia de administrator public

9

450

14.01.2020

privind stabilirea indemnizatiei domnului Neselean Ioan in functia de demnitate publica de primar al Municipiului Gherla

10

451

14.01.2020

privind stabilirea indemnizatiei doamnei TRIF IULIA MARIA in functia de demnitate publica de viceprimar al Municipiului Gherla

11

517

15.01.2020

Privind modificarea Dispozitiei nr.209/27.02.2015 si a Dispozitiei nr.1671/30.12.2014 privind solutionarea notificarii formulate in temeiul Legii nr.10/2001 de catre petenta E. E., domiciliata in Baia Mare, jud. Maramures, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul inscris in C.F. nr.82 Gherla, topo. 434,435,436 si a notificarii inaintata de catre petenta G. I. A. (decedata) fost domiciliu in Ungaria,  Labatlan,  cu domiciliul ales in Gherla, str. M. E. nr.10 , jud. Cluj, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul inscris in CF nr. 82 Gherla, numar top.434

12

518

15.01.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului P. I.

13

658

17.01.2020

privind aprobarea ajutorului pentru gaze naturale

14

659

17.01.2020

Pentru aprobarea ajutorului pentru gaze naturale

15

660

17.01.2020

privind modificarea salariului de bază dlui C P - muncitor necalificat detasat in cadrul Compartimentului administrativ-gospodaresc

16

662

17.01.2020

privind modificarea salariului de baza d-nei C E - muncitor necalificat detasat in cadrul Compartimenului Administrativ-Gospodaresc

17

723

20.01.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare

18

724

20.01.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare

19

725

20.01.2020

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

20

731

20.01.2020

privind încetarea detasarii domnului C.P. - muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

21

732

20.01.2020

privind încetarea detasarii domnului C.O. - muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

22

733

20.01.2020

privind încetarea detasarii doamnei V.M - muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

23

734

20.01.2020

privind încetarea detasarii doamnei CE - muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

24

735

20.01.2020

privind încetarea detasarii doamnei GM - muncitor necalificat din cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

25

958

23.01.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in sedinta ordinara

26

987

23.01.2020

privind acordarea unei mese la plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fară a depăsi costul meseler servite calculate pe aceiasi persoana , la Cantina de Ajutor Social

27

988

23.01.2020

Privind incetarea activității doamnei C E-A din Functia de asistent personal al persoanei cu handicap

28

1064

27.01.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei ___, asistent medical din cadrul Centrului de ingrijiri la domiciliu din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

29

1065

27.01.2020

Privind incetarea acordării a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla doamnei ____

30

1195

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime doamnei ____ , politist local , grad profesional principal in cadrul Compartimenul disciplina in constructii, ajusaj stradal, protectia mediului

31

1196

28.01.2020

pentru angajarea pe perioada nedeterminata a domnului _______ in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

32

1197

28.01.2020

privind angajarea pe perioada determinata a doamnei _______, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

33

1198

28.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului ---, tata minorului ---, persoană cu handicap grav

34

1200

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime domnului ________, muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie din subordinea Primariei Municipiului Gherla

35

1418

31.01.2020

prvind numire curator

36

1443

31.01.2020

privind modificarea cuantului alocației pentru susținerea familiei acordate doamnei __________

37

1446

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei ________

38

1448

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei __________

39

1452

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare dnei __________

40

1454

31.01.2020

Privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite, doamnei _______ mama minorului _______ , persoana cu handicap grav

41

1455

31.01.2020

Privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap domnului _______

42

1456

31.01.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite doamnei ___________

43

1457

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei _____

44

1458

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei _____

45

1459

31.01.2020

privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei ------------- in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

46

1463

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

47

1465

31.01.2020

privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul __

48

1466

31.01.2020

privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul __

49

1468

31.01.2020

privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei ___

50

1470

31.01.2020

Privind incetarea plătii ajutorului social doamnei _____

51

1471

31.01.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social la _______

52

1472

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei _______

53

1473

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare _______

54

1477

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordare _______

55

1478

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate _______

56

1479

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate _______

57

1480

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei ______

58

1482

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei ______

59

1485

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei ______

60

1487

31.01.2020

Privind numirea in functia pubica de execuție de consilier, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de Urbanism si amenajarea teritoriui al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla

61

1529

03.02.2020

privind suspendare ajutor social la___

62

1541

03.02.2020

privind angajarea pe perioada  determinata sa doamnei  , in functia de asistent personal al persoanei cu handicap

63

1583

03.02.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate dnei ___

64

1584

03.02.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate ______

65

1603

04.02.2020

privind retragerea unei autorizatii de transport in regim de taxi si a unei autorizatii de taxi

66

1675

04.02.2020

pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita pesoanelor cu handicap grav _________

67

1676

04.02.2020

pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita pesoanelor cu handicap grav

68

1678

04.02.2020

pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanei cu handicap grav

69

1710

04.02.2020

privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

70

1779

05.02.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a domnului __________, in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

71

1781

05.02.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei ____

72

1782

05.02.2020

privind radierea de drept a sanctiunii disciplinare ,,mustrare scrisa'' aplicata domnului

73

1851

06.02.2020

privind numire curatela speciala

74

1852

06.02.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului______, tatal minorului ____ , persoana cu handicap grav

75

1916

07.02.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei ___

76

1990

10.02.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca si reluarea activității doamnei ____ medic stomatolog in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitățile de învățământ

77

1993

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizatie lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ________

78

1994

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei____

79

1995

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav domnului _____

80

1996

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei _____

81

1997

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei______

 

 

Înapoi