Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive


 

REGISTRU PROIECTE DE  DISPOZITII

AN 2020

NR. DIPOZITIE

   An

     Data

                                      Titlu

1

2020

07.01.2020

Privind convocarea Consiliului Local Gherla in ședință publica de îndată

2

2020

13.01.2020

privind numerotarea interna a unor formulare financiar-contabile

3

2020

13.01.2020

Privind numirea d-nei SOMLEA MIHAELA RODICA în funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

4

2020

13.01.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

5

2020

14.01.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

6

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza a domnului secretar general UAT

7

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului  …. în funcția publica de conducere de director executiv

8

2020

14.01.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului ----- în funcția de administrator public

9

2020

14.01.2020

privind stabilirea indemnizației domnului Neselean Ioan in funcția de demnitate publica de Primar al Municipiului Gherla

10

2020

14.01.2020

privind stabilirea indemnizației doamnei TRIF IULIA MARIA in funcția de demnitate publica de viceprimar al Municipiului Gherla

11

2020

15.01.2020

Privind modificarea Dispozitiei nr.209/27.02.2015 si a Dispozitiei nr.1671/30.12.2014 privind soluționarea notificării formulate in temeiul Legii nr.10/2001 de către petenta ___ domiciliata in Baia Mare, str. ----, jud. Maramures, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul inscris in C.F. nr.82 Gherla, topo. 434,435,436 si a notificarii inaintata de catre petenta -----(decedata) fost domiciliu in Ungaria, ----cu domiciliul ales in Gherla, str.----- , jud. Cluj, prin care solicita masuri reparatorii pentru imobilul înscris in CF nr. 82 Gherla, număr top.434

12

2020

15.01.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

13

2020

17.01.2020

privind acordare ajutor de încălzire

14

2020

17.01.2020

privind acordare ajutor de încălzire

15

2020

17.01.2020

Privind modificarea salariului de baza - muncitor calificat detașat in cadrul Compartimenului Adminstrativ

16

2020

17.01.2020

Privind modificarea salariului de baza - muncitor calificat detasat in cadrul Compartimenului Adminstrativ

17

2020

20.01.2020

privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite

18

2020

20.01.2020

Privind incetarea plătii indemnizatiei lunare cuvenite

19

2020

20.01.2020

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

20

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

21

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

22

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

23

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii - muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

24

2020

20.01.2020

privind incetarea detasarii -muncitor calificat in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

25

2020

23.01.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in sedinta ordinara

26

2020

23.01.2020

privind acordarea unei mese la plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași persoana , la Cantina de Ajutor Social

27

2020

23.01.2020

Privind încetarea activității doamnei ..din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

28

2020

27.01.2020

privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, …..asistent medical din cadrul Centrului de ingrijiri la domiciliu din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

29

2020

27.01.2020

Privind incetarea acordării a două mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

30

2020

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime …, politist local , grad profesional principal in cadrul Compartimenul disciplina in constructii, afisaj stradal, protectia mediului

31

2020

28.01.2020

pentru angajarea pe perioada nedeterminata in functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

32

2020

28.01.2020

privind angajarea pe perioada determinata, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

33

2020

28.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite domnului

34

2020

28.01.2020

Privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime …..muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

35

2020

31.01.2020

Privind numire curatela speciala

36

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordate

37

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

38

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordare

39

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

40

2020

31.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite,

41

2020

31.01.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

42

2020

31.01.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite

43

2020

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

44

2020

31.01.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

45

2020

31.01.2020

privind angajarea pe perioada nedeterminata a doamnei ---- in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

46

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

47

2020

31.01.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

48

2020

31.01.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ----

49

2020

31.01.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare

50

2020

31.01.2020

Privind încetarea plătii ajutorului social

51

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social

52

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

53

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

54

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

55

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

56

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

57

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

58

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

59

2020

31.01.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

60

2020

31.01.2020

Privind numirea in funcția publica de execuție de consilier, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului tehnic al Direcției de Urbanism si amenajarea teritoriu al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla

61

2020

31.01.2020

privind suspendare ajutor social

62

2020

03.02.2020

privind angajarea pe perioada  determinata in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

63

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

64

2020

31.01.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

65

2020

04.02.2020

privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații de taxi

66

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

67

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

68

2020

04.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap grav

69

2020

04.02.2020

privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

70

2020

05.02.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a domnului ----- in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

71

2020

05.02.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite doamnei

72

2020

05.02.2020

privind radierea de drept a sancțiunii disciplinare ,,mustrare scrisa''

73

2020

06.02.2020

privind numire curatela speciala

74

2020

06.02.2020

privind încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ---- , tatal minorului---, persoana cu handicap grav

75

2020

07.02.2020

privind încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite

76

2020

10.02.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca si reluarea activității doamnei ---- medic stomatolog in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitățile de învățământ

77

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizație lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

78

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

79

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

80

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

81

2020

10.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare  cuvenita persoanelor cu handicap grav

82

2020

13.02.2020

Privind convocarea consiliului local Gherla in ședință extraordinara

83

2020

13.02.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

84

2020

13.02.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime doamnei -----, in functia publica de executie de consilier achizitii publice, grad profesional asistent in cadrul Biroului achizitii publice, investitii

85

2020

13.02.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, șofer in cadrul SVSU

86

2020

14.02.2020

Privind numirea domnului doctor __ in funcția de director medical interimar al Spitalului Municipal Gherla

87

2020

17.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

88

2020

17.02.2020

privind încetarea plații indemnizației cuvenita

89

2020

20.02.2020

privind constituirea Comisiei de Probleme de apărare

90

2020

20.02.2020

Privind convocarea consiliului local gherla in ședință extraordinara

91

2020

21.02.2020

Privind  numire curatela speciala

92

2020

21.02.2020

Privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

93

2020

21.02.2020

privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării gradației de vechime,

94

2020

24.02.2020

privind desemnarea secretarului UAT Gherla cu aplicarea disp. art.490  din  OUG 57/2019 privind  codul administrativ

95

2020

25.02.2020

Privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi ai a unei autorizații taxi

96

2020

25.02.2020

Privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații taxi

97

2020

27.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap  grav

98

2020

28.02.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

99

2020

28.02.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

100

2020

28.02.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

101

2020

28.02.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

102

2020

28.02.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

103

2020

28.02.2020

privind modificare cuantumului ajutorului social

104

2020

28.02.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

105

2020

28.02.2020

privind suspendarea plații ajutorului social

106

2020

28.02.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

107

2020

02.03.2020

privind încetarea contractului individual de munca- pe perioada determinata al doamnei …..medic dentist in cadrul Compartimentului de asistenta medicala din unitățile de învățământ

108

2020

28.02.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

109

2020

02.03.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

110

2020

02.03.2020

privind angajarea pe perioada determinată in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

111

2020

02.03.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

112

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza domnului …..in funcția de  administrator public

113

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei, …consilier in cadrul cabinetului primarului Municipiului Gherla

114

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei-----, consilier in cadrul cabinetului primarului Municipiului Gherla

115

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al domnului … in funcția de inspector de specialitate in cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenta a persoanei

116

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …in funcția de inspector de specialitate

117

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei ----in funcția de director-responsabil de activitate in cadrul CENTRULUI NATIONAL DE INFORMARE TURISTICA

118

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei ….. in functia publica de execuție de auditor superior

119

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza al doamnei …. in functia publica de execuție de auditor superior

120

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …..in funcția publica de execuție de consilier principal

121

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza …..in funcția publica de execuție de consilier asistent

122

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……in funcția publica de execuție de consilier principal

123

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -----in funcția publica de execuție de consilier principal

124

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui….  in functia publica de execuție de polițist local III superior

125

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….in functia publica de execuție de polițist local III superior

126

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….in functia publica de execuție de polițist local principal

127

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….in functia publica de conducere de Sef Serviciu Politia Locala

128

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …in functia publica de execuție de Sef SVSU

129

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ….in funcția publica de execuție de polițist local III superior

130

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ….in functia publica de execuție de polițist local

131

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dlui…  in functia publica de execuție de polițist local principal

132

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …in functia publica de execuție de polițist local principal

133

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ... in functia publica de execuție de polițist local PRINCIPAL

134

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui --- in functia publica de execuție de polițist local ASISTENT

135

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui … in functia publica de execuție de polițist local

136

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in functia publica de execuție de polițist local

137

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …….. in functia publica de execuție de polițist local

138

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier superior

139

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……… in funcita publica de conducere de director executiv

140

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui…….in funcția publica de execuție de consilier principal

141

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …………  in funcția publica de execuție

142

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -------- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

143

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei -------- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

144

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

145

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

146

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ----- in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

147

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

148

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

149

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui……… in functia publica de conducere de sef birou

150

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

151

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ……. in funcția publica de execuție de consilier principal

152

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

153

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui  …. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

154

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……… in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

155

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

156

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

157

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

158

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in functia publica de conducere de director executiv

159

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …….. in functia publica de execuție de consilier achiziții publice asistent

160

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ---- in functia publica de execuție de consilier achiziții publice asistent

161

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …. in functia publica de execuție de consilier achiziții publice asistent

162

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ----- in functia publica de execuție de consilier achiziții publice superior

163

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ….. in functia publica de execuție de consilier achiziții publice superior

164

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de execuție de consilier asistent

165

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …….. in funcția publica de execuție de consilier asistent

166

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ……… in funcția publica de execuție de consilier superior

167

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……. in funcția publica de execuție de consilier superior

168

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …… in funcția publica de execuție de consilier superior

169

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ……. - in functia publica de conducere de arhitect sef

170

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier principal

171

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei …….. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

172

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui ………. in funcția publica de execuție de consilier SUPERIOR

173

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ---- in funcția publica de execuție de consilier pricipal

174

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dlui ---- in funcția publica de execuție de consilier pricipal

175

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dlui ----- in funcția publica de execuție de consilier asistent

176

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …. in funcția publica de execuție de consilier principal

177

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-lui …. in funcția publica de conducere de director executiv

178

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …. in funcția publica de execuție de consilier superior

179

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ………. in funcția publica de execuție de consilier superior

180

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei …… in funcția publica de execuție de consilier superior

181

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ……….  in funcția publica de execuție de consilier superior

182

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ……….  in funcția publica de execuție de consilier asistent

183

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza d-nei ……….. in functia publica de conducere de director executiv

184

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ………  in funcția publica de execuție de referent superior

185

2020

02.03.2020

privind stabilirea salariului de baza dnei ………  in funcția publica de execuție de CONSILIER superior

186

2020

02.03.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ………. in functia publica de Secretar General UAT

187

2020

02.03.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea unui contract de  finanțare nerambursabilă pentru programe sportive, desfășurate de structurile sportive –cluburi și asociații din Municipiul Gherla și pentru reparații  și construcție locașuri de cult și construcții conexe

188

2020

03.03.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

189

2020

04.03.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenire persoanei cu handicap grav

190

2020

04.03.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenire persoanei cu handicap grav

191

2020

05.03.2020

Privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica ,,EXTINDERE, MANSARDARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHERLA  ,,

192

2020

05.03.2020

privind convocarea consiliului local in ședință extraordinară- de îndată

193

2020

09.03.2020

pentru desemnarea domnului Secretar General UAT pentru întocmirea fiselor de post pentru funcționarii publici aflați in subordinea directa a Primarului Municipiului Gherla

194

2020

09.03.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul….

195

2020

09.03.2020

privind modificarea ROF pt. stabilire program cu publicul

196

2020

10.03.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

197

2020

11.03.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

198

2020

12.03.2020

privind desemnarea reprezentantului Primarului Municipiului Gherla la Gradinita Arici Pogonici

199

2020

12.03.2020

Privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării sporului de vechime

200

2020

12.03.2020

Privind constituire comisie de examinare a candidatului înscris la concursul de ocupare a postului de medic specialist in specialitatea neurologie din cadrul Spitalului Municipal Gherla

201

2020

13.03.2020

privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații taxi

202

2020

13.03.2020

Privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ----

203

2020

16.03.2020

privind constituirea Comisiei Municipale pentru Recensământul Populației si a Locuințelor din Romania in anul 2021

204

2020

16.03.2020

Privind constituirea Comisiei Municipale Pentru Recensământul General Agricol

205

2020

18.03.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica Proiectare si Execuție lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri sistematizare pe verticala- in municipiul Gherla, str. Fizesului F.N.- Ansamblu de locuințe prin ANL, nr. anunț de participare simplificat

206

2020

18.03.2020

privind completarea Regulamentului de Ordine Interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului Municipiului Gherla pe perioada instituirii stării de urgenta

207

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ….., asistent medical in cadrul Centrului de îngrijire la domiciliu

208

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ______, politist local in cadrul Serviciului Public de Politie locala

209

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ____, referent la Centrul National de Informare si Promovare Turistica

210

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ____, consilier principal in cadrul Direcției de Administratie Publica Locala

211

2020

18.03.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr. 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, d-nei _____- îngrijitor bolnavi la domiciliu in cadrul Direcției de Asistenta Sociala

212

2020

20.03.2020

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Gherla în ședință publică ordinară

213

2020

24.03.2020

privind încetarea contractului individual de munca ca urmare a pensionării anticipate parțiale

214

2020

24.03.2020

privind încetarea ajutorului social BALOG NICOLAE IOAN

215

2020

24.03.2020

privind stabilirea cuantumului si efectuarea plații ajutorului de înmormântare  in temeiul art. 28 alin.4 din Legea 416/2001

216

2020

24.03.2020

privind acordarea unei mese cu plata integrala la Cantina de Ajutor Social

217

2020

25.03.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

218

2020

26.03.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social pe o perioada de 90 de zile

219

2020

30.03.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

220

2020

31.03.2020

privind încetarea ajutorului social cuvenit

221

2020

31.03.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit   

222

2020

31.03.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

223

2020

31.03.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

224

2020

31.03.2020

privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social

225

2020

31.03.2020

privind încetarea contractului de munca ca urmare pensionării anticipate

226

2020

31.03.2020

Privind acordare masa la cantina

227

2020

01.04.2020

privind acordarea zilelor libere conforma legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ domnului --- consilier superior din cadrul Direcției de urbanism

228

2020

01.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei …. portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodaresc

229

2020

01.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform legii nr.19/2020 pentru supravegherea copilului minor în situația inchiderii temporare a unităților de invatamant dnei….., consilier asistent in cadrul DAS

230

2020

02.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

231

2020

02.04.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite, domnului _______ tatal minorului ________ , persoana cu handicap

232

2020

02.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

233

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

234

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

235

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

236

2020

02.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

237

2020

02.04.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite, doamnei ------  mama minorului ------ , persoana cu handicap

238

2020

03.04.2020

Privind acordare masa la Cantina

239

2020

03.04.2020

Privind acordare masa la Cantina

240

2020

03.04.2020

Privind acordare masa la Cantina

241

2020

03.04.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei  ---- mama minorului ----, persoana cu handicap

242

2020

03.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap

243

2020

03.04.2020

privind încetarea plații indemnizației cuvenite

244

2020

03.04.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe o perioada de 90 de zile

245

2020

06.04.2020

privind numirea d-nei ______ in functia de director economic interminar al Spitalului Municipal Gherla

246

2020

06.04.2020

privind acordarea unei mese la Cantina de Ajutor Social

247

2020

07.04.2020

privind constituirea Comitetului Local pentru Situații de Urgenta, a Centrului Operativ cu Activitate Temporara pentru gestionarea situațiilor de urgenta si aprobare a Regulamentului privind organizarea, atribuțiile si funcționarea Comitetului Local pentru Situații  de Urgentă

248

2020

07.04.2020

Privind retragerea unei autorizații de taxi

249

2020

07.04.2020

privind convocarea a Consiliului Local al Municipiului Gherla in ședință publica extraordinara convocata de îndată

250

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ, d-nei ….., asistent medical in cadrul Centrului de Ingrijire la domiciliu

251

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de invatamant, d-nei------, referent la Centrul National de Informare si Promovare Turistica

252

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unităților de învățământ, d-lui ….., consilier superior in cadrul Direcției Urbanism si Administrarea teritorului

253

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, d-nei ….., in functia publica de executie de consilier

254

2020

07.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, d-nei ……., consilier asistent in cadrul Directiei de Asistenta Sociala

255

2020

07.04.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei 

256

2020

07.04.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe perioada stării de urgenta

257

2020

08.04.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

258

2020

08.04.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

259

2020

08.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei

260

2020

08.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ doamnei ….., îngrijitor curățenie in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

261

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ….- Bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

262

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. ---- - bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

263

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. …. - muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie Gherla

264

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. …… - muzeograf in cadrul Muzeului de Istorie Gherla

265

2020

08.04.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al dl. …..- in functia de referent in cadrul Casei de Cultura Gherla

266

2020

09.04.2020

privind acordarea unei  mese gratuite la Cantina de Ajutor Social pe perioada stării de urgenta

267

2020

13.04.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social

268

2020

13.04.2020

privind încetarea plătii ajutorului social

269

2020

13.04.2020

privind încetarea plătii ajutorului social

270

2020

13.04.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei 

271

2020

13.04.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării gradației de vechime domnului …., asistent personal al persoanei cu handicap grav

272

2020

13.04.2020

Privind stabilirea salariului de baza , ca salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei ….., in funcția publica de execuție de consilier , grad profesional principal  in Cadrul Compartimentului dosare profesionale, raportări, statistice

273

2020

15.04.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla pe perioada stării de urgenta

274

2020

15.04.2020

Privind rectificare act căsătorie

275

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului …. in funcția de referent la Casa de Cultura Gherla

276

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului … in functia de gestionar custode in cadrul Muzeului de istorie Gherla

277

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ….. in funcția de bibliotecar  in cadrul  Bibliotecii Municipale Gherla

278

2020

16.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ….. - bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

279

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor

280

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor

281

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ,

282

2020

16.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

283

2020

16.04.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

284

2020

16.04.2020

Privind acordarea zilelor libere conform legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

285

2020

21.04.2020

Privind încetare masa la Cantina de Ajutor Social

286

2020

21.04.2020

Privind încetarea plații ajutorului social

287

2020

21.04.2020

privind completarea Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii de urgenta

288

2020

24.04.2020

privind convocarea consiliului local in ședință ordinara

289

2020

28.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

290

2020

28.04.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

291

2020

28.04.2020

privind acordarea zilelor libere conform Legii nr.19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

292

2020

28.04.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca al doamnei ….., portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

293

2020

28.04.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei …….., portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

294

2020

30.04.2020

Privind stabilire cuantum ajutor social

295

2020

30.04.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

296

2020

30.04.2020

privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

297

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

298

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

299

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

300

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

301

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

302

2020

30.04.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social

303

2020

30.04.2020

Privind constituirea a Comisiei de evaluare privind închirierea bunurilor proprietate publica sau privată a Municipiului Gherla

304

2020

04.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al d-nei …. in funcția de casier in cadrul Cinematografului Pacea Gherla

305

2020

04.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al d-lui …. in funcția de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea Gherla

306

2020

05.05.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

307

2020

05.05.2020

Privind încetarea plații indemnizației lunare cuvenite

308

2020

06.05.2020

privind convocarea consiliului local in ședință extraordinara convocata de îndată

309

2020

07.05.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

310

2020

07.05.2020

Pentru angajarea pe perioada determinata a doamnei ….. in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

311

2020

07.05.2020

Privind încetarea plății indemnizației lunare cuvenite

312

2020

07.05.2020

Privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publică -Proiectare și execuție lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri sistematizare pe verticală - in Municipiul Gherla str. Fizeșului FN- ansamblu de locuințe prin ANL

313

2020

08.05.2020

privind încetare plata ajutor social

314

2020

11.05.2020

privind aprobarea modificării locului de munca a doamnei …… , funcționar public in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla pe perioada stării de urgenta

315

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

316

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

317

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

318

2020

11.05.2020

privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 11.06.2020- proba scrisa

319

2020

14.05.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

320

2020

14.05.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

321

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

322

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

323

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

324

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

325

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

326

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

327

2020

14.05.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

328

2020

14.05.2020

privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

329

2020

14.05.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

330

2020

15.05.2020

privind nominalizarea echipei de implementare a proiectului din cadrul Primăriei Municipiului Gherla precum si acordarea unei procent la salariului de baza membrilor nominalizați in echipa de proiect

331

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca domnului ….. in functia de referent I in cadrul casei de Cultura Gherla

332

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca domnului ….. in functia de referent I in cadrul casei de Cultura Gherla

333

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca domnului ………. in functia de referent I in cadrul casei de Cultura Gherla

334

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ….. in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

335

2020

15.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca al domnului …..  in functia de supraveghetor in cadrul Cinematografului Pacea

336

2020

15.05.2020

Privind acordarea zilelor libere confirm legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

337

2020

15.05.2020

Privind acordarea zilelor libere confirm legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ

338

2020

15.05.2020

privind completarea regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla pe perioada instituirii stării de alerta

339

2020

18.05.2020

Privind acordarea zilelor libere conform legii 19/2020 pentru supravegherea copilului minor in situatia inchirierii temporare a unităților de învățământ

340

2020

18.05.2020

Privind stabilirea spațiilor de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice si private de tipul centrului rezidențial pentru copii si adulți, cu sau fără dizabilități, precum si pentru alte categorii vulnerabile aflate in izolare preventiva la locul de munca sau in zona special dedicate in care nu au acces persoane din exterior

341

2020

21.05.2020

privind încetarea plătii indemnizației lunare cuvenite

342

2020

21.05.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite

343

2020

21.05.2020

privind încetarea contractului individual de munca ca urmare a pensionării pentru limita de vârsta doamnei  ….. , asistent personal al persoanei cu handicap grav

344

2020

21.05.2020

privind constituirea comisiei de examen si a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grad profesional organizat in data de 23.06.2020- proba scrisa

345

2020

22.05.2020

privind convocarea Consiliului Local in Ședința Ordinara

346

2020

25.05.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

347

2020

25.05.2020

privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

348

2020

26.05.2020

privind încetarea suspendării contractului individual de munca a doamnei ……., portar paznic in cadrul Compartimentului Administrativ Gospodăresc

349

2020

26.05.2020

Privind modificarea anexei la Regulamentul de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla , pe perioada instituirii stării de alerta

350

2020

27.05.2020

Privind stabilirea salariului  de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime, doamnei …. , asistent medical din cadrul Serviciului de asistenta medicala din unitățile de învățământ din subordinea Primarei Municipiului Gherla

351

2020

28.05.2020

privind modificarea numărului membrilor familiei beneficiare de alocație pentru susținerea familiei

352

2020

28.05.2020

privind modificare cuantumului ajutorului social

353

2020

29.05.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

354

2020

29.05.2020

privind numirea Comisiei de receptie finala - reparatii capitale drum Baita

355

2020

29.05.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

356

2020

29.05.2020

privind completarea anexei regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada stării de alerta

357

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului …….. in funcția de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

358

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ….. in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

359

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului………  in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

360

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a doamnei …….. - in funcția de casier in cadrul Cinematografului Pacea

361

2020

29.05.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ……… - in funcția de supraveghetor in cadrul Cinematografului Pacea

362

2020

29.05.2020

privind numire curatela speciala

363

2020

29.05.2020

privind încetarea activității doamnei …… din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav

364

2020

02.06.2020

Privind acordarea zilelor libere conform Legii 19/2020, pentru supravegherea copilului minor in situația închiderii temporare a unităților de învățământ , dnei ………. , consilier asistent in cadrul Biroului de achiziții publice, investiții

365

2020

05.06.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

366

2020

05.06.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

367

2020

05.06.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a doamnei ….. , in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

368

2020

05.06.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

369

2020

05.06.2020

privind numire curatela speciala

370

2020

09.06.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in ședință de îndată

371

2020

10.06.2020

Privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru examenul organizat in vederea promovării in treaptă profesională a unui post de muzeograf, treapta profesionala II din cadrul Muzeului de Istorie Gherla

372

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.357/2020

373

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.358/2020

374

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.359/2020

375

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției  nr.360/2020

376

2020

15.06.2020

privind modificarea dispoziției nr.361/2020

377

2020

17.06.2020

Privind completarea anexei regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla

378

2020

17.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

379

2020

17.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

380

2020

18.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

381

2020

18.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

382

2020

18.06.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca-

383

2020

18.06.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru  susținea familiei

384

2020

18.06.2020

privind acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30 % din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor calculate , la Cantina de Ajutor Social

385

2020

18.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social

386

2020

18.06.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării sporului de vechime dnei ……. , in funcția de administrator in cadrul Compartimentului - administrare piețe, oboare

387

2020

18.06.2020

privind încetarea activității din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

388

2020

18.06.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

389

2020

18.06.2020

Pentru acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași perioada

390

2020

18.06.2020

privind promovarea doamnei … in funcția publica de execuție  consilier de consilier superior

391

2020

18.06.2020

privind promovarea doamnei ……  in functia publica de execuție  consilier de consilier principal

392

2020

18.06.2020

privind promovarea doamnei ….. in functia publica de execuție  consilier de consilier superior

393

2020

18.06.2020

privind promovarea domnului ….. in functia publica de execuție  consilier de consilier superior

394

2020

18.06.2020

privind modificarea componentei Grupului de lucru la nivelul municipiului Gherla pentru derularea POAD 2019-2020

395

2020

19.06.2020

Privind retragerea unei autorizații de transport in regim de taxi si a unei autorizații de taxi

396

2020

19.06.2020

privind convocarea consiliului local in ședință publica ordinara

397

2020

22.06.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

398

2020

22.06.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

399

2020

23.06.2020

Privind incetarea platii ajutorului social d-nei BOCICA ANAMARIA COSMINA

400

2020

23.06.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

401

2020

24.06.2020

Privind constituirea comisiei de coordonare si supervizare pentru pregătirea si planificarea delegării prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

402

2020

24.06.2020

privind rectificare act de deces

403

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie act de căsătorie nr.50 registrul exemplar I si II din data 19.06.1993

404

2020

24.06.2020

privind rectificare act de naștere nr. 731 registrul exemplar I si II din data de 04.11.1969

405

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie nr.78 registrul exemplar I si II din data de 08.06.1991

406

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie nr.125 registrul exemplare I si II din data de 10.09.1994

407

2020

24.06.2020

privind rectificare act de căsătorie nr.12 registrul I si II din data de 06.02.1988

408

2020

25.06.2020

Acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor calculate pe aceiași perioada la cantina de Ajutor Social

409

2020

25.06.2020

Acordarea a doua mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor calculate pe aceiași perioada la cantina de Ajutor Social

410

2020

25.06.2020

Privind încetarea activității doamnei …… in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

411

2020

25.06.2020

privind încetarea plații indemnizației lunare

412

2020

26.06.2020

privind constituire comisie

413

2020

29.06.2020

privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

414

2020

29.06.2020

Privind promovarea in treapta profesionala a domnului …. , in funcția de muzeograf, treapta profesionala II in cadrul Muzeului de istorie Gherla

415

2020

29.06.2020

Privind promovarea doamnei ….  in funcție de execuție de consilier, clasa I, in cadrul Direcției de Asistenta Sociala

416

2020

30.06.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei

417

2020

30.06.2020

Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei

418

2020

30.06.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

419

2020

30.06.2020

Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia

420

2020

30.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

421

2020

30.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

422

2020

30.06.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit

423

2020

30.06.2020

Privind încetarea plații ajutorului social

424

2020

30.06.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

425

2020

30.06.2020

Privind încetarea plații ajutorului social

426

2020

30.06.2020

Privind continuarea activității doamnei ….consilier al Primarului Municipiului Gherla

427

2020

01.07.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

428

2020

02.07.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

429

2020

02.07.2020

Privind încetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite

430

2020

03.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

431

2020

02.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

432

2020

02.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

433

2020

03.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

434

2020

03.07.2020

Privind încetarea acordării mesei  gratuite la Cantina de Ajutor Social

435

2020

03.07.2020

privind încetarea raporturilor de serviciu ca urmare a pensionarii anticipate parțiale

436

2020

06.07.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, a domnului …., in funcție de asistent personal al persoanei cu handicap grav

437

2020

06.07.2020

Acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoana, fără a depăși costul meselor servite calculate pe aceeași perioada, la Cantina de Ajutor Social Gherla

438

2020

06.07.2020

Privind angajarea pe perioada determinata, a doamnei ….., in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav,

439

2020

08.07.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanei cu handicap grav

440

2020

08.07.2020

Privind modificarea dispoziției Primarului Municipiului Gherla nr.415/2020

441

2020

08.07.2020

Privind modificarea dispoziției Primarului Municipiului Gherla nr.391/2020

442

2020

08.07.2020

privind numire curatela speciala

443

2020

08.07.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

444

2020

09.07.2020

Privind constituirea Comisiei de Inventariere a Domeniului Public și privat al UAT Gherla

445

2020

09.07.2020

privind constituirea Comisiilor de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul achizițiilor publice aferente proiectului Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla

446

2020

09.07.2020

Privind angajarea pe perioada determinata a domnului ….. in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap

447

2020

10.07.2020

Privind convocarea consiliului local in ședință extraordinara de îndată

448

2020

13.07.2020

Privind numire curatela speciala

449

2020

13.07.2020

privind acordarea a doua mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

450

2020

13.07.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

451

2020

13.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

452

2020

13.07.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul …

453

2020

14.07.2020

privind numirea domnului dr. _____ , in functia de director medical interimar al Spitalului Municipal Gherla

454

2020

14.07.2020

privind numirea doamnei SOMLEA MIHAELA RODICA , in funcția de manager interimar al Spitalului Municipal Gherla

455

2020

14.07.2020

privind angajarea pe perioada determinata a doamnei _______ in funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

456

2020

14.07.2020

Privind convocarea Consiliului Local Gherla in desinta publica extraordinara convocata de indatata

457

2020

16.07.2020

Acordarea unei mese cu plata unei contribuții de 30% din venitul pe persoană, fară a depăși costul meselor servite calculate pe aceiași perioada, la Cantina de Ajutor Social Gherla

458

2020

16.07.2020

privind incetarea de drept a raporturilor de serviciu ca urmare a pensionarii pentru limita de varsta a doamnei ________

459

2020

16.07.2020

privind intocmirea Planului de servicii privind pe copilul ___

460

2020

16.07.2020

privind intocmirea Planului de servicii privind pe copilul ________

461

2020

16.07.2020

privind intocmirea Planului de servicii privind pe copilul _______

462

2020

17.07.2020

privind acordare masa la cantina de Ajutor Social - Jecan maria

463

2020

17.07.2020

privind modificarea Dispozitiei Primarului Municipiului Gherla nr. 1690/2014 privind soluționarea notificarii inaintate in temeiul legii 10/2001, republicata

464

2020

20.07.2020

privind acordarea unei mese gratuite la Cantina de Ajutor Social

465

2020

20.07.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social

466

2020

20.07.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social

467

2020

20.07.2020

privind acordarea indemnizatei lunare cuvenite, domnului _______, tatal minorului _______, persoană cu handicap

468

2020

20.07.2020

Privind incetarea platii indemnizatii lunare cuvenite domnului ________

469

2020

20.07.2020

privind completarea anexei la regulamentul de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de Specialitate a primarului Municipiului Gherla , pe perioada instituirii starii de alerta

470

2020

20.07.2020

privind încetarea activității doamnei_______, din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

471

2020

20.07.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ________in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pace

472

2020

20.07.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei __________in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

473

2020

20.07.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului __________- referent casa de cultura

474

2020

20.07.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ______ - referent casa de cultura

475

2020

20.07.2020

privind suspendarea contractului individual de munca a domnului ______- referent casa de cultura

476

2020

22.07.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav la _________

477

2020

22.07.2020

privind numire curatela speciala

478

2020

24.07.2020

Privind convocarea Consiliului local Gherla in sedinta ordinara

479

2020

28.07.2020

Privind incetarea platii ajutorului social

480

2020

28.07.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social  

481

2020

28.07.2020

Privind modificarea numarului membrilor familiei beneficiare de alocatie pentru sustinerea familiei acordate d-lui _____

 

482

2020

28.07.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei a d-nei _________

483

2020

31.07.2020

privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei

484

2020

31.07.2020

privind incetarea platii ajutorului social la REZMIVES NARCISA ALEXANDRA

485

2020

31.07.2020

privind incetarea platii ajutorului social la ______

486

2020

31.07.2020

privind modificarea cuantumului ajutorului social la ____

487

2020

31.07.2020

privind stabilire cuantum ajutor social la ______

488

2020

31.07.2020

privind incetarea platii ajutorului social la ________

489

2020

31.07.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru susținerea familiei  la __________

490

2020

31.07.2020

privind sancționarea disciplinara a domnului ___in functia publica de execuție de polițist local casa I , grad profesional principal in cadrul Serviciului Public de Politie locala Gherla

491

2020

03.08.2020

Privind incetarea acordarii mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

492

2020

03.08.2020

Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia d-nei _____

493

2020

03.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ____

494

2020

03.08.2020

Privind incetarea acordarii a doua mese gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

495

2020

03.08.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ____

496

2020

03.08.2020

Privind incetarea acordarii mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

497

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

498

2020

03.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

499

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

500

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

501

2020

03.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

502

2020

04.08.2020

privind incetarea activitatii doamnei _______ din functia de asistent personal al persoanei cu handical grav

503

2020

04.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

504

2020

04.08.2020

privind incetarea platii indemniatiei lunare cuvenita domnului ______

505

2020

04.08.2020

privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului ________

506

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei

507

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocației pentru sustinerea familiei

508

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

509

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

510

2020

04.08.2020

Privind mdificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

511

2020

04.08.2020

Privind mdificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

512

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

513

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

514

2020

04.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei

515

2020

05.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

516

2020

05.08.2020

privind acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav domnului -------

517

2020

06.08.2020

Modificarea dispoziției primarului municipiului Gherla 350/15.05.2020

518

2020

06.08.2020

privind desemnarea doamnei ______ , in functia publica de execuție de consilier superior in carul Direcției RUNOS, pentru consilier etica si monitorizarea respectării normelor de conduita in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla

519

2020

06.08.2020

Privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral

520

2020

06.08.2020

privind delimitarea secțiilor de votare în vederea desfășurării alegerilor locale din 27.09.2020

521

2020

10.08.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara convocata de indata

522

2020

10.08.2020

Privind stabilirea personalului tehnic auxiliar necesar pentru sprijinirea activității Biroului Electoral Circumscripție Gherla

523

2020

11.08.2020

Privind acordare masa gratuita la cantina de ajutor social

524

2020

12.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza, ca urmare a modificării sporului de vechime, domnului ______ , sofer in cadrul SVSU din subordinea Primăriei Municipiului Gherla

525

2020

12.08.2020

privind numire curatela speciala

526

2020

13.08.2020

privind convocarea CONSILIULUI LOCAL in sedinta extraordinara convocata de îndată

527

2020

13.08.2020

Privind numire curatela speciala

528

2020

17.08.2020

privind stabilirea salariului de baza , ca urmare a modificării sporului de vechime, d-nei _________, in functia publică de execuție de consilier, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Cantina e ajutor social

529

2020

18.08.2020

privind completarea anexei la Regulamentul de ordine interioara pentru modificarea locului de muncii salariaților din cadrul Aparatului de Specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii stării de alerta

530

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---------in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

531

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului -------- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

532

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ----------- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

533

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei ------ in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

534

2020

18.08.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---------- in functia de supraveghetor sala  in cadrul Cinematografului Pacea

535

2020

18.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

536

2020

18.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

537

2020

18.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav

538

2020

18.08.2020

privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei -------

539

2020

18.08.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap

540

2020

19.08.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achizitie publică ,,Furnizare masti faciale cu 3 straturi si 3 pliuri, prindere cu elastic

541

2020

19.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei

542

2020

20.08.2020

privind stabilirea salariului de baza ca urmare a modificării gradației de vechime, domnului -----------, asistent personal al persoanei cu handicap

543

2020

20.08.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate la -----------

544

2020

21.08.2020

privind angajarea pe perioadă determinata a doamnei --------în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

545

2020

21.08.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta publica ordinara

546

2020

25.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

547

2020

25.08.2020

Pentru acordarea indemnizației lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav

548

2020

25.08.2020

Privind încetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei a d-lui _______

549

2020

25.08.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doamnei ___--

550

2020

26.08.2020

privind angajarea pe perioada determinata, a doamnei -------- in functia de asistent personal al persoanei cu handicap

551

2020

27.08.2020

Privind modificarea numărului membrilor familiei beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordate --------

552

2020

27.08.2020

privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate dl. ------

553

2020

27.08.2020

Privind incetarea dreptului la alocației pentru sustinerea familiei dlui ---

554

2020

27.08.2020

privind completarea dispoziție nr.519/06.08.2020 referitoare la  stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

555

2020

28.08.2020

privind constituirea Echipei de implementare pentru proiectul "Extindere, mansardare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr.1, Gherla", cod SMIS 122684, POR 2017/10/10.1b, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

556

2020

28.08.2020

privind angajare, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor din bugetul local bugetul activitatilor autofinanțate si a fondurilor externe nerambursabile

557

2020

28.08.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit D-lui --------

558

2020

28.08.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit D-nei---------

559

2020

28.08.2020

Privind stabilirea cuantumului ajutorului social cuvenit -----

560

2020

28.08.2020

Privind incetarea contractului individual de munca al doamnei ----------din functia de asistent personal al persoanei cu handicap grav,

561

2020

28.08.2020

Privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordate d-lui ----------

562

2020

28.08.2020

Privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei si stabilirea cuantumului acesteia d-nei --------

563

2020

28.08.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenita persoanelor cu handicap grav doamnei ---------

564

2020

28.08.2020

Privind majorarea salariului de baza al echipei de implementare pentru proiectul Extindere mansardare, modernizare si dotare Școala Gimnazială nr.1 Gherla cod SMIS 122684

565

2020

28.08.2020

Privind constituirea echipei de implementare a proiectului Imbunatatirea calitatii vietii populației Municipiului Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii cod SMIS 123489

566

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ---

567

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza doamnei ----

568

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului -----

569

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului --

570

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ---

571

2020

28.08.2020

Privind stabilirea salariului de baza domnului ---

572

2020

31.08.2020

Privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei a d-lui ---

573

2020

31.08.2020

Privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei a d-nei ----

574

2020

31.08.2020

Privind incetarea dreptului pentru sustinerea familiei a d-nei ----

575

2020

31.08.2020

Privind incetarea platii ajutorului social d-nei ----

576

2020

31.08.2020

Privind incetarea platii ajutorului social D-lui ----

577

2020

31.08.2020

Privind incetarea platii ajutorului social D-nei ----

578

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ---- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

579

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ---- in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

580

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ---  in functia de referent I in cadrul Casei de Cultura Gherla

581

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-nei ---- in functia de casier in cadrul Cinematografului Pacea

582

2020

31.08.2020

privind incetarea suspendarii contractului individual de munca si reluarea activitatii d-lui ----in functia de supraveghetor sala in cadrul Cinematografului Pacea

583

2020

01.09.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, doamnei ---

584

2020

01.09.2020

Privind modificarea cuantumului ajutorului social d-lui ----

585

2020

01.09.2020

privind incetarea plătii indemnizației lunare cuvenite domnului ---

586

2020

01.09.2020

Privind acordarea indemnizației lunare cuvenite doamnei ---- minorului Blajan Alexandru David, persoana cu handicap

587

2020

01.09.2020

Privind acordarea indemnizatiei lunare cuvenite, domnului ----, tatal minorului ----, persoană cu handicap grav

588

2020

01.09.2020

Pentru acordarea indemnizatiei lunare cuvenite persoanei cu handicap grav doamnei ----

589

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

590

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

591

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

592

2020

03.09.2020

Privind intocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

593

2020

03.09.2020

Privind nominalizarea personalului tehnic necesar pentru sprijinirea activității birourilor electorale ale secțiilor de votare

594

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

595

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ----

596

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

597

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

598

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

599

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

600

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

601

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

602

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

603

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

604

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei --

605

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

606

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei ---

607

2020

04.09.2020

privind acordarea unui spor pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva a COVID-19, d-nei --

608

2020

07.09.2020

Privind numirea Comisiei de recepție pentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții din fonduri publice

609

2020

07.09.2020

Privind stabilirea procedurii de acordare a majorării salariale pentru personalul nominalizat in echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

610

2020

07.09.2020

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse in cadrul procedurii de achiziție publica procedura simplificată FURNIZARE DE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE ( măști, mănuși, viziere, botoșei, bonete halate)

611

2020

07.09.2020

Pentru aprobarea procedurii privind modalitățile de identificare si verificare a destinărilor finali in cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional laa nivelul Municipiului Gherla

612

2020

07.09.2020

Privind modificarea dispoziției primarului Municipiului Gherla nr.517/2020

613

2020

07.09.2020

Privind încetarea acordării mesei gratuite la Cantina de Ajutor Social Gherla

614

2020

07.09.2020

Privind acordarea unei mese gratuite la cantina de Ajutor Social Gherla

615

2020

07.09.2020

Privind numire curatela speciala

616

2020

09.09.2020

privind modificarea dispozitiei nr. 586/2020 privind perioada de acordare a indemnizației lunare cuvenite doamnei --- , mama minorului --- persoană cu handicap

617

2020

09.09.2020

Privind modificarea dispozitiei nr.587/2020privind perioada de acordare a indemnizatiei lunare cuvenite domnului  --- ,tatal minorului --- persoană cu handicap grav

618

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

619

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

620

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

621

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

622

2020

10.09.2020

privind întocmirea Planului de Servicii privind pe copilul ---

623

2020

10.09.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite doameni --

624

2020

16.09.2020

privind convocarea consiliului local in sedinta extraordinara

625

2020

16.09.2020

Privind suspendarea contractului individual de munca al domnului ---, bibliotecar in cadrul Bibliotecii Municipale Gherla

626

2020

16.09.2020

privind încetarea platii indemnizației lunare cuvenite doamnei ---

627

2020

16.09.2020

privind completarea anexei Regulamentului de ordine interioara pentru modificarea locului muncii salariaților din cadrul Aparatului de specialitate a primarului Municipiului Gherla, pe perioada instituirii stării de alerta

628

2020

18.09.2020

privind convocarea consiliului local Gherla in ședință ordinara

629

2020

18.09.2020

privind soluționarea notificării declinate formulate in temeiul Legii  nr.10 de catre dna --- , prin care solicită măsuri reparatorii pentru imobilul din Gherla str, Mintiului nr.124 , jud. Cluj

630

2020

18.09.2020

pentru acordarea indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav, domnului ---

631

2020

18.09.2020

Privind incetarea platii indemnizatiei lunare cuvenite domnului ---

632

2020

18.09.2020

Privind încetarea activității doamnei --- din funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav

 

Înapoi