TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 57/26.07.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

HOTĂRÂREA NR.56/ 26.07.2018 privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

HOTĂRÂREA NR. 55 din 09 .07.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 54 DIN 09.07.2018 Privind aprobarea comasării a trei imobile înscrise în CF 52476 Municipiul Gherla, 52761 Municipiul Gherla, 53091 Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 53 Din 09.07.2018 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la SC ADP GHERLA

HOTĂRÂRE NR. 52/28.06.2018 Privind modificarea si completarea HCL 58/29.06.2017 privind propunerea schimbării destinației imobilului situat în mun.Gherla, str. P- ța Libertății, nr.3, jud.Cluj, înscris în CF nr.50624-C1-U3, nr.cadastral 50624-C1-U3(

HOTĂRÂREA NR. 51/28.06.2018 privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 50/28.06.2018 Privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din P3458 și P3459

HOTARÂREA NR.49/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului de acordarea materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28.06.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala

H O T Ă R Â R E A NR. 47/28.06.2018 Privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Liviu Rebreanu (Aleea situată între imobilele nr.7 - 23 și scuar), din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 46/28.06.2018 Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

HOTARAREA NR . 45/28.06.2018 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR.44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gh

HOTĂRÂREA NR. 43/24.05.2018 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003