TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 89 din 25.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 88/ 25.10.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 87/25.10.2018 Privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008

HOTĂRÂREA NR. 86/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Serviciului Public de Poliție Locala a municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 85/25.10.2018 privind Încheierea Protocolului de Cooperare între Inspectoratul de Poliție Județean Cluj - Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla – Serviciul Public de Poliție Locală Gherla

H O T Ă R Â R E A NR.84/25.10.2018 Privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 83/25.10.2018 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTĂRÂREA NR. 82/18.10. 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- econimici pentru proiectul ,,Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 81 din 04.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 80/04.10.2018 Privind împuternicirea primarului să semneze actul notarial de 7cumpărare a imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla7

HOTARAREA NR 79/04.10.2018 privind aprobarea unor manifestări culturale dedicate Centenarului României

HOTĂRÂREA NR. 78/27.09.2018 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în Gherla, str. Mihai Viteazul, nr.1, Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj

HOTĂRÂREA NR. 77 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 76/27.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană personalului din cadrul Serviciului de Poliție Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 75/27.09.2018 Privind desemnarea unor membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla