TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 72/27.09.2018 privind modificarea HCL nr.37/26.05.2011 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 71/20.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului ”Proiectu

HOTĂRÂREA NR. 70 din 06.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR 69 din 06.09.2018 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a ta

HOTĂRÂRE NR. 68/ 30.08.2018 Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T. Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 67/30.08.2018 Pentru modificarea art. 8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

H O T Ă R Â R E A N R. 66/09.08.2018 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare și Transport a deșeurilor municipale în județul Cluj

H O T Ă R Â R E A NR. 65/02.08.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal suplimentar la imobilul din str. Parcului f.n. (Ștrandul Municipal ) și amenajarea unei alei pe domeniul public, între str. Parcului și Strandul Municipal

HOTĂRÂREA NR. 64/02.08.2018 privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficie

HOTĂRÂREA NR. 62 din 26.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de Functionare a Stadionului Municipal Gherla

HOTĂRÂREA NR. 61/ 26.07.2018 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „IMBUNATATIREA CALITATII VIETII POPULATIEI MUNICIPIULUI GHERLA PRIN DEZVOLTAREA SERVICIILOR CULTURALE SI REDUCEREA INFRACTIONALITATII”

HOTĂRÂREA NR. 60/26.07.2018 PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ 2014 – 2020 A MUNICIPIULUI GHERLA

HOTĂRÂREA NR. 59/26.07.2018 Privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

HOTARAREA NR . 58 /26.07.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018