TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARAREA NR . 18/ 29.03.2018 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 17 din 29.03.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitățile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzând un spatiu s

HOTĂRÂREA NR. 16/ 29.03.2018 privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

HOTĂRÂREA NR. 15 din 28.02.2018 privind modificarea HCL 3/31.01.2018

HOTĂRÂREA NR. 14 din 28.02.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale date in administrarea Spitalului Municipal Gherla prin HCL 116/14.10.2008 si HCL 125/20.11.2008

HOTĂRÂREA NR. 13/28.02.2018 Privind aprobarea lucrărilor pentru- Asigurarea Utilităților Necesare pentru Proiectul " Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mânăstirii Franciscanilor din Gherla

HOTĂRÂREA NR. 12/15.02.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Dragoș Vodă , nr.56

HOTĂRÂREA NR. 11/15.02.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire și dotare Hotel 3*** și SPA, desființare corpuri C1-C3, C7-C16, C18-C20, C22-C24, C30-C38, împrejmuire, amenajări exterioare, branșamente și racorduri în Munic

HOTĂRÂREA NR. 10/15.02.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire,racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy,FN

HOTĂRÂREA NR. 09 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 8/31.01.2018 privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

HOTĂRÂREA NR. 7/31.01.2018 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA NR. 6/31.01.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

HOTĂRÂREA NR. 5/31.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

HOTARAREA NR.4/31.01.2018 privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației