TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A nr. 34/24.05.2018 privind validarea unui unui mandat de consilier local

H O T Ă R Â R E A NR. 33/24.05.2018 privind constatarea încetării unui mandat de consilier local

HOTARÂREA NR. 32/26.04.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

HOTĂRÂREA NR. 31 din 26.04.2018 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

HOTARAREA NR. 30 / 26.04. 2018 Privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

HOTARAREA NR . 29 /26.04.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2018

HOTARAREA NR. 28/19.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului "Asociației Culturale Gherla Sunt Eu"

HOTĂRÂREA NR. 27/29.03.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+1E, împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str.Salciei F.N.

HOTĂRÂREA NR. 26/29.03.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

HOTARAREA NR .25/29.03.2018 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.12.2017

HOTĂRÂREA NR 24 din 29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autor

HOTARAREA NR . 23/29.03.2018 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia Zegrenilor din Gherla

HOTĂRÂREA NR. 22 din 30. 03.2018 privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 21 din 29.03.2018 privind modificarea listei de investitii a bugetului local pe anul 2018

HOTARAREA NR . 20/29.03.2018 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local