Gherla.ro | Hotarari Consiliului Local Gherla

TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 10/15.02.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime Sp+P, împrejmuire,racorduri și branșamente în Municipiul Gherla, str.Prof. Suto Gyorgy,FN

HOTĂRÂREA NR. 09 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 8/31.01.2018 privind aprobarea schimbării denumirii Liceului Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

HOTĂRÂREA NR. 7/31.01.2018 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA NR. 6/31.01.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

HOTĂRÂREA NR. 5/31.01.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

HOTARAREA NR.4/31.01.2018 privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației

HOTĂRÂREA NR. 3 din 31.01.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii

HOTARÂREA NR. 2 din 09.01.2018 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2018 din excedentul anului 2017 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

HOTĂRÂREA NR. 1 din 09.01. 2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local

HOTARAREA NR . 124 /21.12.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2017

HOTĂRÂREA NR. 123/21.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.1 Gherla- structura 2

HOTĂRÂREA NR. 122/21.12.2017 privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF 52698 Gherla cu număr cadastral 52698

HOTĂRÂREA NR.121 /21.12.2017 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

HOTĂRÂREA NR. 120/ 21.12.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A