Gherla.ro | Hotarari Consiliului Local Gherla

TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARÂREA NR. 2 din 09.01.2018 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2018 din excedentul anului 2017 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii

HOTĂRÂREA NR. 1 din 09.01. 2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local

HOTARAREA NR . 124 /21.12.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.11.2017

HOTĂRÂREA NR. 123/21.12.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modernizare, extindere și dotare școală gimnazială nr.1 Gherla- structura 2

HOTĂRÂREA NR. 122/21.12.2017 privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF 52698 Gherla cu număr cadastral 52698

HOTĂRÂREA NR.121 /21.12.2017 privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

HOTĂRÂREA NR. 120/ 21.12.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A

HOTĂRÂREA NR. 119/21.12.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/c

HOTĂRÂREA NR. 118/21.12.2017 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 117/21.12.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reabilitarea, mansardarea și dotarea corpului de clădire, sediul Primăriei Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 116 din 21.12.2017 privind modificarea HCL 79/12.10.2017 referitor la trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul “privat” al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 115/21.12.2017 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

HOTĂRÂREA NR. 114 din 21.12.2017 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

H O T A R A R E A NR. 113/ 21.12.2017 Privind modificarea unor functii publice de executie vacante in cadrul Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

HOTĂRÂREA NR. 112 din 21.12.2017 privind prelungirea contractului de asociere nr. 2529/16.02.2006 dintre Municipiul Gherla si SC PAPBER SRL Gherla