TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 108/20.12.2018 Privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de concesiune nr.9046/14.06.2006 încheiat între Consiliul Local al orașului Gherla și Chifor Rodica

HOTĂRÂREA NR. 107/20.12.2018 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru desființare corp C2 și C5 și construire casă familială P, împrejmuire teren și utilități în Municipiul Gherla, str.Castanilor nr.27

HOTĂRÂREA NR. 106/20.12.2018 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA

HOTĂRÂREA NR. 105/20.12.2018 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

H O T Ă R Â R E A Nr. 104/20.12.2018 Privind înlocuirea unui membru din Comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

HOTĂRÂREA NR. 103 din 12.12.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 102 din 29.11.2018 privind aprobarea organizarii in Municipiul Gherla a evenimentului “Targ de Craciun” in perioada 01-31 decembrie 2018

H O T Ă R Â R E A NR. 101 / 29.11.2018 Privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe str. Avram Iancu din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

HOTĂRÂREA NR. 100/29.11.2018 Privind desemnarea unor membrii în Consiliile de administraţie la instituţiile şcolare

HOTĂRÂREA NR. 99/29.11.2018 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA

HOTĂRÂREA NR. 98 din 29.11.2018 privind imputernicirea primarului sa semneze vanzarea unui imobil

HOTARAREA NR . 97/ 15.11.2018 privind aprobarea deplasării unei delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR. 96/15.11.2018 privind aprobarea majorării capitalului social al societății TETAROM S.A., prin aport în natură

HOTĂRÂREA NR. 95 din 15.11.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 94/25.10.2018 Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA