TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTARÂREA NR. 64/ 27.07.2017 privind reglementarea opririi, staționării și parcării neregulamentare pe domeniul public sau privat al municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 63 / 27.07 2017 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Pieței Agroalimentare a mun. Gherla

HOTĂRÂREA NR. 62 / 27.07.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 61 / 27.07.2017 privind aprobarea utilizarii fondului constituit pentru anul 2017 din cota de dezvoltare/

HOTARAREA NR . 60 / 26.07.2017 Privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2017

HOTARAREA nr. 59 / 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilor publice de interes local din subordinea Consil

HOTĂRÂRE NR. 58 /29.06.2017 privind propunerea schimbării destinației imobilului situat în mun.Gherla, str. P- ța Libertății, nr.3, jud.Cluj, înscris în CF nr.50624-C1-U3, nr.cadastral 50624-C1-U3( CF vechi 3100, nr.topografic 441-442/II)

HOTARAREA NR. 57/29.06.2017 Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului Local Gherla ca și observator la concursurile organizate pentru funcțiile de director adjunct

HOTĂRÂREA NR. 56/ 29.06.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Călărași, nr. 23-25

HOTĂRÂREA NR. 55/ 29.06.2017 privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Mihai Viteazu, nr. 17

HOTARAREA NR . 54 /15.06.2017 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Gherla si Asociatia culturala Valea Somesului

HOTĂRÂREA NR. 53/15.06.2017 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea casării a unor bunuri din domeniului privat al Spitalului Municipal Gherla

HOTARAREA NR . 52/15.06.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂRE NR. 51/15.06.2017 Privind revocarea HCL nr. 41/2017 și modificarea Actului Constitutiv al SC ADP Gherla SA, cu sediul în Gherla, str.Gelu, nr.7, jud.Cluj, C.U.I. RO 227969, J12/112/1991

HOTĂRÂREA NR. 50/31.05.2017 privind aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evid