TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 79 din 12.10.2017 privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 78 din 12.10.2017 privind încetarea valabilității HCL 65/06.07.2006

HOTĂRÂREA NR. 77 din 12.10.2017 privind aprobarea modificarii listei de investitii pe anul 2017

HOTARÂREA NR. 76/12.10.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Gherla în Consiliul Director ai Asociației Grupului de Acțiune Locală

HOTĂRÂREA NR. 75/28.09.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticală în Municipiul Gherla, str. Fizeșului FN

HOTĂRÂREA NR. 74/28.09.2017 Privind desemnarea reprezentanților Municipiului Gherla și a Consiliului local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală și stabilirea unui spațiu pentru sediul GAL

HOTĂRÂREA NR. 73/28.09.2017 privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea activităților comerciale pe raza municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 72 din 28.09.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 71 din 31.08.2017 privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla" preotului prof. dr. Nicolae Bordașiu din București

HOTARAREA NR. 70 din 31.08.2017 privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla" domnului academician, profesor universitar, doctor Pop Ioan Aurel, Rectorul Universității “Babeș Bolyai” din Cluj Napoca.

HOTĂRÂRE NR. 69 din 31.08. 2017 privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+1E, împrejmuire teren, racorduri și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

HOTĂRÂREA NR. 68 din 31.08. 2017 privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș

HOTARAREA NR . 67 din 31.08.2017 Privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 66 din 31.08.2017 privind aprobarea unor virari de credite intre capitolele bugetare

HOTĂRÂREA NR. 65/27.07.2017 Privind modificarea Anexei nr.1 din Hotararea Consiliului Local Gherla nr. 40/10.05.2017