TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRĂREA NR. 47/31.05.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Ferarilor nr.10

HOTARÂREA NR. 46/31.05.2017 Privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 29/30.03.2017 referitoare la valabilitatea documentațiilor de urbanism

HOTARÂREA NR. 45/31.05.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Modernizare și dotare ambulatoriu (policlinică) din cadrul Spitalului Municipal Gherla”

HOTĂRÂREA NR. 44/31.05.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu D+P+1E și împrejmuire în Municipiul Gherla, localitatea Băița F.N.

HOTARĂREA NR. 43/31.05.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială D+P+M, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla, str. Livezii, nr. 25

HOTARÂREA NR. 42/31.05.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire punct procesare secundară carne – produse tip tradițional în regim familial în Municipiul Gherla, localitatea Componentă Băița nr.2

HOTĂRÂRE NR. 41 / 10.05.2017 Privind modificarea Actului Constitutiv al SC ADP Gherla SA, cu sediul în Gherla, str. Gelu, nr.7, jud. Cluj, C.U.I. RO 227969, J12/112/1991

HOTĂRÂREA NR. 40 din 10.05.2017 privind aprobarea tarifelor de incarcare, transport si depozitare a deseurilor nepericuloase de pe Rampa Municipala Gherla la Depozite conforme de catre SC ADP GHERLA SA

HOTARAREA NR 39/10.05.2017 Privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile – teren și construcții, din proprietatea Statului Român în domeniul public al Municipiului Gherla și administrarea Consiliului Local al Municipiului Gherla

HOTARAREA NR . 38 /10.05.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 37/27.04.2017 Privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

HOTĂRÂREA NR. 36/27.04. 2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4

HOTARAREA NR. 35/ 27.04.2017 Referitor la aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

HOTĂRÂREA NR. 34 din 27.03.2017 privind aprobarea organizării ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

HOTARAREA NR . 33 /27.04.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2017