TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 108 din 14.12.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 107 din 29.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTARAREA NR. 106 /29.11.2017 privind aprobarea unor cheltuieli din bugetul local

HOTĂRÂREA NR. 105 / 29.11.2017 privind reglementarea situației juridice a unor elemente de infrastructură pentru alimentarea cu apă și canalizare a Municipiului Gherla și concesionarea acestora Companiei de Apă Someş S.A.

HOTĂRÂREA NR. 104/29.11.2017 2017 Privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cu cuprinzând b

HOTĂRÂREA NR. 103/29.11.2017 Privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla şi localităţilor componente Băiţa , Hăşdate, Silivaş prin concesiune nr. 4141/22.04.2008

HOTĂRÂREA NR.102/29.11.2017 Privind completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de Amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi ale Municipiului Gherla şi localităţilor componente Băiţa , Hăşdate, Silivaş prin concesiune. Nr.

HOTĂRÂREA NR. 101/ 29.11.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri, str. Hășdății din Municipiul Gher

HOTARĂREA NR.100/29.11.2017 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si serviciilor publice de interes local pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 99 din 08.11.2017 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 98/08.11.2017 Privind desemnarea unor membrii în Consiliu de administraţie la Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla

HOTĂRÂREA NR 97 din 08.11.2017 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate cu Tractor Farmtrac, Remorca 7CX, Lama de zapada, Perie Bema, Tocator de Crengi si Cositoare cu Brat de catre SC ADP GHERLA SA

HOTĂRÂREA NR. 96 DIN 08.11.2017 privind stabilirea taxelor de utilizare la Tractor Farmtrac, Remorca 7CX, Lama de zapada, Perie Bema, Tocator de Crengi si Cositoare cu Brat de catre SC ADP GHERLA SA

HOTĂRÂREA NR. 95/ 08.11.2017 Privind aprobarea completării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate , Silivaș prin concesiune cu anexa cuprinzând cuprinzân

HOTARAREA NR . 94 /26.10.2017 privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2017