TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

HOTĂRÂREA NR. 91/26.10.2017 pentru adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 90/26.10.2017 privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 89/26.10.2017 privind buna gospodărire a municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 90/26.10.2017 privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla

HOTARAREA NR.88/26.10.2017 Privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare precum si a Regulamentelor de Ordine Interioara pentru Biblioteca Municipala Gherla, Casa de Cultura Gherla si Muzeul de Istorie Gherla

HOTARAREA NR. 87/26.10.2017 privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , preotului prof. dr. Nicolae Bordașiu

HOTARAREA NR.86/26.10.2017 privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” , domnului academician, profesor universitar doctor Pop Ioan Aurel, Rectorul Universității “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

HOTARAREA NR. 85/26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

HOTARARE NR. 84/26.10.2017 Pentru revocarea HCL NR. 71/2017

HOTARAREA NR. 83/26.10.2017 Pentru revocarea HCL NR. 70/2017

HOTARÂREA NR. 82/26.10.2017 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.22/2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrana personalului din cadrul Serviciului de Politie locala din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

HOTARÂREA NR. 81/26.10.2017 privind modificarea Anexei nr.1 al Hotararii Consiliului Local nr.59/2017 privind stabilirea salariilor de baza functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiulu

HOTĂRÂREA NR . 80/26.10.2017 Privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”

HOTĂRÂREA NR. 79 din 12.10.2017 privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul public al Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 78 din 12.10.2017 privind încetarea valabilității HCL 65/06.07.2006