HOTĂRÂREA NR. 14 din 28.02.2018 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiilor cu destinatia de cabinete medicale date in administrarea Spitalului Municipal Gherla prin HCL 116/14.10.2008 si HCL 125/20.11.2008


Înapoi