HOTĂRÂREA NR. 13/28.02.2018 Privind aprobarea lucrărilor pentru- Asigurarea Utilităților Necesare pentru Proiectul " Reabilitarea Bisericii și Claustrului Mânăstirii Franciscanilor din Gherla


Înapoi