HOTARÂREA NR. 2 din 09.01.2018 Privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casa in anul 2018 din excedentul anului 2017 pentru activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii


Înapoi