HOTĂRÂREA NR. 1 din 09.01. 2018 Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2017 din excedentul bugetului local


Înapoi