HOTĂRÂREA NR. 119/21.12.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/c
AnexaÎnapoi