HOTĂRÂREA NR. 116 din 21.12.2017 privind modificarea HCL 79/12.10.2017 referitor la trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul “privat” al Municipiului Gherla


Înapoi