H O T A R A R E A NR. 113/ 21.12.2017 Privind modificarea unor functii publice de executie vacante in cadrul Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local
AnexaÎnapoi