HOTARAREA nr. 59 / 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilor publice de interes local din subordinea Consil
AnexaÎnapoi