HOTĂRÂREA NR. 53/15.06.2017 Privind aprobarea scoaterii din funcţiune in vederea casării a unor bunuri din domeniului privat al Spitalului Municipal Gherla
AnexaÎnapoi