HOTARÂREA NR. 49/31.05.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53/20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr.1466) cu nr.top. 1138/3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1

vezi hcl nr. 49 / 31.05.2017


Înapoi