HOTĂRÂREA NR. 48/31.05.2017 Pentru completarea HCL NR.21/30.03.2017 privind atribuirea unor parcele de teren în vederea emiterii titlurilor de proprietate


Înapoi