HOTARÂREA NR.17/20.03.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.1din Gherla, strada Liviu Rebreanu,
AnexaÎnapoi