HOTĂRÂREA NR. 14/23.02.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla
AnexaÎnapoi