HOTĂRÂREA NR. 13 din 23.02.2017 privind abrogarea HCL nr. 53 / 20.07.2014 și parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466 ) nr. top. 1138 / 3/1/2/1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1 proprietatea publică a Municipiului Gherla


Înapoi