H O T Ă R Â R E A NR. 11/23.02.2017 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local


Înapoi