HOTĂRÂREA NR. 10/26.01.2016 Privind aprobarea numirii unei comisii de evaluare pentru concesionarea prin licitație a unei parcele de teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.


Înapoi