HOTĂRÂREA NR. 9/26.01.2017 Privind aprobarea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008


Înapoi