H O T Ă R Â R E A NR. 8/26.01.2017 Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea casă familială cu P+M, garaj auto, împrejmuire teren și racorduri la utilități în Municipiul Gherla str. George Enescu F.N.


Înapoi