H O T Ă R Â R E A NR. 7/26.01.2017 Privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Vasile Lucaciu, nr. 17


Înapoi