HOTĂRÂREA NR 6/ 26.01.2017 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „ Modernizare Drum Comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”
AnexaÎnapoi