HOTĂRÂREA NR. 88/ 25.10.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj
AnexaÎnapoi