HOTĂRÂREA NR. 87/25.10.2018 Privind aprobarea actului adițional nr.3 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla și localităților componente Băița, Hășdate, Silivaș prin concesiune nr.4141/22.04.2008


Înapoi