H O T Ă R Â R E A NR. 83/25.10.2018 Privind constatarea încetării unui mandat de consilier local


Înapoi