HOTĂRÂREA NR. 82/18.10. 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico- econimici pentru proiectul ,,Modernizare și dotare Ambulatoriu Gherla”


Înapoi