HOTĂRÂREA NR. 81 din 04.10.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
AnexaÎnapoi