HOTĂRÂREA NR. 80/04.10.2018 Privind împuternicirea primarului să semneze actul notarial de 7cumpărare a imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla7


Înapoi