HOTĂRÂREA NR. 77 din 27.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
AnexaÎnapoi