HOTĂRÂREA NR. 73 din 27.09.2018 Privind împuternicirea primarului să semneze vănzarea unui imobil


Înapoi