HOTĂRÂREA NR. 70 din 06.09.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2018
AnexaÎnapoi