HOTĂRÂRE NR. 68/ 30.08.2018 Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T. Municipiul Gherla
AnexaÎnapoi