H O T Ă R Â R E A N R. 66/09.08.2018 Privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii activității de Colectare și Transport a deșeurilor municipale în județul Cluj
AnexaÎnapoi