H O T Ă R Â R E A NR. 65/02.08.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal suplimentar la imobilul din str. Parcului f.n. (Ștrandul Municipal ) și amenajarea unei alei pe domeniul public, între str. Parcului și Strandul Municipal
AnexaÎnapoi