HOTĂRÂREA NR. 17 din 29.03.2018 privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a Municipiului Gherla si localitățile componente Baita, Hasdate, Silivas, prin concesiune, cu o noua anexa cuprinzând un spatiu s


Înapoi