Gherla.ro | Hotarari Consiliului Local Gherla

TITLU
CONȚINUT

NR.
HCL

LUNĂ

AN

H O T Ă R Â R E A NR. 65/02.08.2018 privind aprobarea deschiderii unui acces pietonal suplimentar la imobilul din str. Parcului f.n. (Ștrandul Municipal ) și amenajarea unei alei pe domeniul public, între str. Parcului și Strandul Municipal

HOTĂRÂREA NR. 64/02.08.2018 privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 63/02.08.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza Studiu de Fezabilitate (SF) pentru Proiectul „Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficie

HOTĂRÂRE NR. 52/28.06.2018 Privind modificarea si completarea HCL 58/29.06.2017 privind propunerea schimbării destinației imobilului situat în mun.Gherla, str. P- ța Libertății, nr.3, jud.Cluj, înscris în CF nr.50624-C1-U3, nr.cadastral 50624-C1-U3(

HOTĂRÂREA NR. 51/28.06.2018 privind constituirea la nivelul Municipiului Gherla a Comisiei Locale de Ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 50/28.06.2018 Privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din P3458 și P3459

HOTARÂREA NR.49/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului de acordarea materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

HOTĂRÂREA NR. 48 DIN 28.06.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala

H O T Ă R Â R E A NR. 47/28.06.2018 Privind reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Liviu Rebreanu (Aleea situată între imobilele nr.7 - 23 și scuar), din Municipiul Gherla

HOTĂRÂREA NR. 46/28.06.2018 Pentru aprobarea majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

HOTARAREA NR . 45/28.06.2018 privind aprobarea deplasării unor delegații în străinătate

HOTĂRÂREA NR.44/24.05.2018 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice şi a indicatorilor tehnico-economici faza SF- (studiu de fezabilitate)+PT-(proiect tehnic) pentru Proiectul „Extindere, mansardare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială Nr. 1, Gh

HOTĂRÂREA NR. 43/24.05.2018 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

HOTĂRÂREA NR. 42/24.05.2018 Privind modificarea numărului de reprezentanți ai Municipiului Gherla și ai Consiliului local al Municipiului Gherla în cadrul Asociației Grupului de Acțiune Locală ”Plaiuri Someșene”

HOTĂRĂREA NR. 41/24.05.2018 Privind actualizarea componenței Grupului de lucru local (G.L.L.) Gherla pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome, pentru perioada 2018 – 2020, în mu