Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Rad Cristian

APROBAT

PRIMAR,

MARIUS CĂLIN SABO

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că RAD CRISTIAN DANIEL și soția RAD COSMINA SIMONA, domiciliați în Gherla, Al. Stăruinței, nr. 10, sc. 3, ap. 30, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Gherla, Str. Hășdății, f.n., în scopul “Construire casă familială S+P+M, împrejmuire și utilități”, altundeva față de aliniamentul stradal, adică la o distanță de 2,59 m față de limita de proprietate cu Str. Iazului, și retrasă la aprox. 12,50 m faţă de Str. Hășdății.

Construcţia (casa) va avea regim de înălţime S+P+M şi o suprafaţă construită de aprox. 135 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 03.05.2016, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială S+P+M, împrejmuire și utilități”, pe str. Hășdății, f.n., iniţiată de RAD CRISTIAN DANIEL și soția RAD COSMINA SIMONA.

Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

 

Data 15.04.2016

Vezi dezbaterea in format PDFÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi