Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD PETEAN COSMIN-VIOREL

APROBAT

PRIMAR,

MARIUS CĂLIN SABO

 

ANUNŢ IMPORTANT

 

Potrivit Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobat prin H.C.L. nr. 24/31.03.2011, Primăria Municipiului Gherla aduce la cunoştinţă publică că PETEAN COSMIN-VIOREL, domiciliat în Gherla, Str. Ciocîrliei, nr. 42B, intenţionează să elaboreze un „Plan de Urbanism de Detaliu” pentru imobilul situat în Gherla, Str. Ciocîrliei, f.n., în scopul “Construire casă familială S+P, împrejmuire și utilități”, fără a respecta condițiile prevăzute în Regulamentul Local de Urbanism aprobat, adică la o distanță de 1,00 m față de limita de proprietate de la sud-est.

Construcţia (casa) va avea regim de înălţime S+P şi o suprafaţă construită de aprox. 150 mp.

Solicităm publicului interesat ca până la data de 24.06.2016, să trimită în scris observaţiile sau sugestiile privind intenţia şi propunerile documentaţiei de urbanism „Plan de Urbanism de Detaliu” referitor la “Construire casă familială S+P, împrejmuire și utilități”, pe str. Ciocîrliei, f.n., iniţiată de PETEAN COSMIN-VIOREL.

Observaţiile sau sugestiile, în scris, se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Gherla, cam. 28, Secretariat.

 

Data 07.06.2016

Vezi dezbaterea in format PDFÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi