ANUNȚ pentru adoptarea a unei hotărâri - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

Dezbatere privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe str. Avram Iancu din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

ANUNȚ Privind adoptarea a unei hotărâri Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului de Urbanism General și al Regulamentului Local de Urbanism aferent Municipiului Gherla și localităților componente Băița , Hășdate și Silivaș

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Anunț privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea  documentației  tehnico – economică  faza D.A.L.I.  și indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții  " Reabilitare teren de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 loc

Anunț privind adoptarea a unei hotărâri cu privire la  aprobarea documentatiei tehnico-economica faza DALI si a indicatorilor tehnico-ecnomici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitare teren de sport cu gazon sintetic 650 mp  in Municipiul Gherla,

Proiect privind cumpărarea imobilului din Gherla P-ța Libertății nr.5 jud. Cluj în care funcționează Liceul Tehnologic Gherla

Proiect privind  desemnarea unui  membru  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

Proiect privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

Proiect privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018

Proiect privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii din municipiul Gherla și aprobarea "Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizar

Proiect privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

Proiect privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

ANUNȚ Privind adoptarea unei hotărâri Pentru modificarea aret.8 din HCL 109/2008, Regulamentul privind activitatea în regim de taxi pe raza municipiului Gherla

Proiect privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din  P3458 și P3459

Proiect privind aprobarea unui Regulament de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare, Mansardare și Dotare Corp Clădire Sediul Primăriei Gherla

Proiect privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) a Municipiului Gherla

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

PROIECT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

Proiect privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Liviu Rebreanu

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

Proiect Privind aprobarea privind aprobarea periadei pentru desfasurarea ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Proiect Privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

Sondaj - În vederea stabilirii tipului de panouri ce urmează a fi amplasate la intrările în municipiu

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA

Proiect privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”

Proiect privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2018-2019 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Ghe

Proiect privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

Proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunic

Proiectul de buget  local pe anul 2018

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

CONSTRUIRE PUNCT DE PROCESARE SECUNDARĂ CARNE – PRODUSE DE TIP TRADIȚIONAL ÎN REGIM FAMILIAL

Anunt PUZ REABILITARE,  EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA, STRUCTURA 2

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Terenuri de tenis

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Serestely Ioan

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD PETEAN COSMIN-VIOREL

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Mărginean Dragomir

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Rad Cristian

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Baba Viorel

Înapoi