Gherla.ro | Dezbateri publice

PROIECT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

Proiect privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

Proiect privind  reglementarea circulaţiei rutiere pe str.Liviu Rebreanu

Proiect privind apobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială organizată în subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Proiect privind execuţia bugetului local la data de 31 decembrie 2017

Proiect referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

Proiect Privind aprobarea privind aprobarea periadei pentru desfasurarea ZILELOR MUNICIPIULUI GHERLA

Proiect Privind aprobarea privind aprobarea   cuantumului unei burse pe anul 2018

Sondaj - În vederea stabilirii tipului de panouri ce urmează a fi amplasate la intrările în municipiu

Proiect privind aprobarea tarifelor pentru de operare privind colectarea, transportul si depozitarea deseurilor pe facilitatea de depozitare temporara a Municipiului Gherla si transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP GHERLA

Proiect privind schimbarea denumirii Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară Gherla în Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond Gherla”

Proiect privind organizarea  reţelei  unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului Gherla, din anul şcolar 2018-2019 conform Legii Educaţiei Naţionale  nr.1 din 2011

Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin în Municipiul Ghe

Proiect privind trecerea în domeniul public al Municipiului Gherla și delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apa Someș S.A. Cluj

Proiect privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren, avand numarul cadastral 54940, pasune fara localizare exacta, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunic

Proiectul de buget  local pe anul 2018

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018

CONSTRUIRE PUNCT DE PROCESARE SECUNDARĂ CARNE – PRODUSE DE TIP TRADIȚIONAL ÎN REGIM FAMILIAL

Anunt PUZ REABILITARE,  EXTINDERE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA, STRUCTURA 2

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Terenuri de tenis

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Serestely Ioan

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD PETEAN COSMIN-VIOREL

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Mărginean Dragomir

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Rad Cristian

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice - PUD Baba Viorel

Înapoi