Gherla.ro | Acte necesare

ACTE NECESARE


Acte necesare in vederea efectuarii anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protectia Copilului

Acte necesare in vederea efectuarii anchetei sociale necesara la Comisia pentru Protectia Copilului, in cazul:

a) incadrarii intr-un grad de handicap, corespunzator diagnosticului stabilit;

b) inscrierii in invatamantul special.

- certificat de incadrare in grad de handicap din anul precedent

- bilet recent de externare din spital / adeverinta medicala

- buletin de identitate / carte de identitate a parintelui sau reprezentantului legal al minorului.

 

Acte necesare efectuarii anchetei sociale pentru camine de pensionari, centre de ingrijire si asistenta medico-sociala:

Acte necesare efectuarii anchetei sociale pentru camine de pensionari, centre de ingrijire si asistenta:

- cerere (în care se precizează adresa la care locuieşte persoana care doreşte internarea);

- buletin de identitate / carte de identitate a petentului;

- certificat medical;

- certificat de atestare fiscală ;

- cupon de pensie recent;

- anchetă socială

 

Acte necesare efectuarii anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav

Acte necesare efectuarii anchetei sociale in vederea angajarii ca asistent personal al persoanei cu handicap grav (pentru care se depun dosarele la Serviciul Resurse Umane):

- buletin de identitate / carte de identitate pentru bolnav si persoana care doreste angajarea;

- certificatul de incadrare in grad de handicap, pentru bolnav;

- cazier si adeverinta medicala pentru persoana care solicita angajarea.

 

Acte necesare pentru efectuarea anchetelor sociale in situatii in care sunt implicate minori

Pentru efectuarea anchetelor sociale in situatii in care sunt implicate minori, sunt necesare:

- buletin de identitate / carte de identitate a reprezentatului legal si, dupa caz, cel al minorului;

- caracterizare de la scoala la care invata minorul;

- act medical doveditor, in cazul in care minorul, sau un membru al familiei are probleme grave de sanatate, sau a fost victima unei agresiuni.

 

Acte necesare in vederea instituirii tutelei interzisului (pentru bolnavii psihic care necesita ocrotire) 

Acte necesare in vederea instituirii tutelei interzisului (pentru bolnavii psihic care necesita ocrotire):

- hotarare judecatoreasca de punere sub interdictie (ramasa definitiva);

- copii acte de stare civila pentru interzis si tutore (carte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie, hotarare de divort);

- adeverinta de venit pentru interzis;

- adeverinta medicala pentru interzis si tutore;

- cerere de instituire a tutelei;

- declaratie de acord (pentru sot/ sotie);

 

Acte necesare in vederea acordarii dispensei de varsta:

Acte necesare in vederea acordarii dispensei de varsta:

- este necesara prezenta parintilor;

- declaratii de acord ale ambilor parinti;

- copii dupa actele de stare civila ale minorei si ale viitorului sot (carti de identitate, certificate de nastere ale ei si ale parintilor ei);

- cerere de acordare a disispensei de varsta (facuta de minora);

- certificat medico-legal din Policlinica;

- adeverinta de salariat a viitorului sot.

 

Acte necesare in vederea instituirii curatelei speciale (curator strain)

Acte necesare in vederea instituirii curatelei speciale (curator strain)

Curatele speciala se elibereaza in urmatoarele situatii: dezbateri de succesiune, contracte de vanzare-cumparare facute in numele minorului.

- copii dupa buletinele de identitate / cartile de identitate si certificatul de casatorie al curatorului si al parintelui supravietuitor;

- copii dupa certificatul de deces al parintelui;

- copie dupa certificatul de nastere sau cartea de identitate a minorului (dupa caz);

- copia anexei 1;

- cerere facuta de parinte;

- declaratie de acord facuta de curator;

*Mentionam ca la vanzari/cumparari facute de proprietati de catre parinti sunt necesare, pe langa actele mentionate mai sus si copii ale actelor de proprietate ale bunurilor ce urmeaza a fi vandute, respective cumparate, insotite de copiile adeverintelor privind datoriile la plata intretinerii pentru apartamentele ce fac obietul tranzactiei.

 

Acte necesare in vederea instituirii curatelei generale

Acte necesare in vederea instituirii curatelei generale (pentru bolnavii care au capacitate de exercitiu si minori):
pentru bonavii care isi pastreaza capacitatea de exercitiu:

 • - copii ale cartilor de identitate, certificatelor de nastere si casatorie pentru bolnav si curator;
 • - adeverinte medicale pentru bolnav si curator;
 • - adeverinta de venit / cupon pensie pentru bolnav;
 • - declaratie de acord (curator);

pentru minori:

 • - copie a certificatului de deces al parintelui;
 • - copie a certificatul de casatorie al parintilor (dupa caz);
 • -copie /copii ale certificatelor de nastere ale minorului / minorilor sau buletine (dupa caz);
 • - adeverinta de elev pentru minor;
 • - adeverinte medicale pentru minor si curator;
 • - copii ale certificatelor de nastere si casatorie ale curatorului;
 • - carte de identitate pentru curator;
 • - cupon de pensie pentru minor (dupa caz);
 • - declaratie de acord a minorului care a implinit 10 ani;
Înapoi