Achizitii publice


Prezentul anunt are corespondent anuntul publicitar din SEAP, nr. ADV 1084479   din 07.06.2019

Documente:

1. Anunt publicitar, model contract, DALI

2.Formulare (fisier editabil)

 

Termen limita de incarcare oferte : 10.06.2019 ora 14:00

Eventualele solicitari de clarificări vor fi trimise pe adresa de e-mail : oana.divricean@gherla.ro

Raspunsurile vor fi postate in cel mai scurt timp posibil la sectiunea „Clarificări” de mai jos.

Clarificari:

Prezentul anunt are corespondent în SICAP, anuntul publicitar nr. ADV 1081899  din 27.05.2019

Documentatie

1. Anunt publicitar

2. Formulare (fisier editabil)

Termen limita de incarcare a ofertei de pret in catalogul SICAP : 30.05.2019 ora 14:00.

Eventualele solicitari de clarificări vor fi trimise pe adresa de e-mail : oana.divricean@gherla.ro

Raspunsurile vor fi postate la sectiunea „Clarificări” de mai jos.

CLARIFICARI 

1. Va rugam precizati ce destinatie are cladirea

R: Destinatia cladirii este de  agrement si sport.

Prezentul anunt are corespondent în SICAP, anuntul publicitar nr. ADV 1079897  din 20.05.2019

Documentatie

1. Anunt publicitar

2. Formulare (fisier editabil)

Termen limita de transmitere a ofertei la sediul AC: 27.05.2019 ora 12:00.

Eventualele solicitari de clarificări vor fi trimise pe adresa de e-mail : oana.divricean@gherla.ro

Raspunsurile vor fi postate la sectiunea „Clarificări” de mai jos.

Rezultat

Clarificări:

ECHIPAMENTE INFORMATICE 2019

Prezentul anunt are corespondent în SICAP, anuntul publicitar nr. ADV1080246 din 20.05.2019

Documentatie

1.DOCUMENTATIE ECHIPAMENTE INFORMATICE 

2.Formulare (fisier editabil)

Termen limita de transmitere a ofertei la sediul Autoritatii Contractante : 24.05.2019 ora 10:00.

Eventualele solicitari de clarificări vor fi trimise pe adresa de e-mail : nicoleta.ciciovan@gherla.ro

Raspunsurile vor fi postate la sectiunea „Clarificări” de mai jos.

CLARIFICARI 

Prezentul anunt are corespondent în SICAP, anuntul publicitar nr. ADV1079669     din 17.05.2019

Documentație:

1. Anunt publicitar, caiet de sarcini, model de contract

2. Formulare ( fisier editabil)

 

Termen limita de încarcare a ofertei de preț în catalogul SICAP: 21.05.2019 ora 12:00.

Eventualele solicitari de clarificări vor fi trimise pe adresa de e-mail : oana.divricean@gherla.ro

Raspunsurile vor fi postate la sectiunea „Clarificări” de mai jos.

 

Clarificări:

Prezentul anunt are corespondent anuntul publicitar din SICAP, nr. ADV1077559 din 09.05.2019 ora 13:46

Documentație:

1. Anunț publicitar și caiet de sarcini

2. Formulare (fisier editabil)

 

Termen limita de incarcare a ofertei de pret in SICAP: 14.05.2019 ora12:00

Eventualele clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.divricean@gherla.ro 

Raspunsurile la clarificări vor fi încarcate în cel mai scurt timp la sectțiunea „Clarificări” de mai jos.

Clarificări:

Prezentul anunț are corespondent în SICAP , anunțul publicitar  nr.  ADV1075093 din 23.04.2019.

1.Anunt publicitar 

2.Formulare (fisier editabil)

 

Data limită de transmitere oferte 09.05.2019 ora 14:00

Eventualele clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.divricean@gherla.ro 

Raspunsurile la clarificări vor fi încarcate în cel mai scurt timp la sectțiunea „Clarificări” de mai jos.

 

CLARIFICĂRI

Prezentul anunț are corespondent în SICAP , anunțul publicitar  nr. ADV1074868 din 22.04.2019.

1. Anunt publicitar 

2. Formulare (fisier editabil)

Data limită de transmitere oferte 06.05.2019.

Eventualele clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.divricean@gherla.ro 

Raspunsurile la clarificări vor fi încarcate în cel mai scurt timp la sectțiunea „Clarificări” de mai jos.

 

CLARIFICĂRI: 

rezultatul procedurii privind servicii de inchiriere scena si backstage 

Prezentul anunț are corespondent în SICAP , anunțul publicitar  nr.  ADV1074884 din 22.04.2019.

1.Anunt publicitar 

2.Formulare (fisier editabil)

Data limită de transmitere oferte 06.05.2019.

Eventualele clarificări vor fi transmise la adresa de e-mail: oana.divricean@gherla.ro 

Raspunsurile la clarificări vor fi încarcate în cel mai scurt timp la sectțiunea „Clarificări” de mai jos.

 

CLARIFICĂRI: 

Rezultatul procedurii privind servicii artistice 

ACHIZITIE DE SERVICII 

Prezentul  anunt corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1055477din data de 12.12.2018 publicat în SICAP

Documentatie

1. Documentatia de atribuire 

2. Formulare (format editabil)

Data limită de primire oferte este: 18.12.2018, ORA 14:00

Ofertele primite după termenul limita stabilit de Autoritatea Contractantă, respectiv data de18.12.2018 , ORA 14:00 nu vor fi luate in considerare.

Eventualele clarificări vor fi trimise la adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro
Răspunsurile vor fi publicate la adresa:http://www.gherla.ro/municipalitate/achizitii-publice la anunțul dedicat prezentei achiziții.

Clarificari:

Achizitie furnizare  : FOC ARTIFICII REVELION 2019

Prezentul  anunt corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1051440 din data de 23.11.2018 publicat în SICAP

Documentatie

1. DOCUMENTATIE FOC ARTIFICII REVELION 2019

2. FORMULARE 

Data limită de primire oferte este: 30.11.2018 , ora12:00   

!!!! Avand in vedere ca data  de 30.11.2018 este declarata oficial zi libera , termenul de depunere al ofertelor se prelungeste pana pe data de 03.12.2018, ora 12:00 

Ofertele primite după termenul limita stabilit de Autoritatea Contractantă, respectiv data de 30.11.2018 ora 12:00, vor fi returnate nedeschise operatorilor economici.

Eventualele clarificări vor fi trimise la adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro
Răspunsurile vor fi publicate la adresa:http://www.gherla.ro/municipalitate/achizitii-publice la anunțul dedicat prezentei achiziții.

Clarificari:

Achizitie furnizare  :SERVICII ARTISTICE DE 1 DECEMBRIE SI CENTENARUL MARII UNIRI 

Prezentul  anunt corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1051576 din data de 23.11.2018 publicat în SICAP

Documentatie

1. DOCUMENTATIE FOC ARTIFICII REVELION 2019

2. FORMULARE 

Data limită de primire oferte este: 28.11.2018 , ora 12:00

Ofertele primite după termenul limita stabilit de Autoritatea Contractantă, respectiv data de 28.11.2018 ora 12:00, vor fi returnate nedeschise operatorilor economici.

Eventualele clarificări vor fi trimise la adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro
Răspunsurile vor fi publicate la adresa:http://www.gherla.ro/municipalitate/achizitii-publice la anunțul dedicat prezentei achiziții.

Clarificari:

Achizitie servicii   :  

Prezentul  anunt corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1048613 din data de 12.11.2018 publicat în SICAP

Documentatie

1. Documentatia de atribuire 

2. Formulare (format editabil)

Data limită de primire oferte este: 16.11.2018 

Ofertele primite după termenul limita stabilit de Autoritatea Contractantă, respectiv data de16.11.2018 , nu vor fi luate in considerare.

Eventualele clarificări vor fi trimise la adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro
Răspunsurile vor fi publicate la adresa:http://www.gherla.ro/municipalitate/achizitii-publice la anunțul dedicat prezentei achiziții.

Clarificari:

Achizitie furnizare  :  Iluminat festiv in perioada Sarbatorilor de Iarna 2018-2019

Prezentul  anunt corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1046822 din data de 05.11.2018 publicat în SICAP

Documentatie

1. Documentatia de atribuire 

2. Formulare (format editabil)

Data limită de primire oferte este: 09.11.2018 , ora12:00

Ofertele primite după termenul limita stabilit de Autoritatea Contractantă, respectiv data de 09.11.2018 ora 12:00, vor fi returnate nedeschise operatorilor economici.

Eventualele clarificări vor fi trimise la adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro
Răspunsurile vor fi publicate la adresa:http://www.gherla.ro/municipalitate/achizitii-publice la anunțul dedicat prezentei achiziții.

Clarificari:

Achizitie servicii de pirotehnie  :  Foc de artificii cu ocazia „Zilei Nationale 1 Decembrie 2018 si Centenarul Marii Uniri  

Prezentul  anunt corespunde anunțului de publicitate nr. ADV1046188    din data de 01.11.2018    publicat în SICAP

Documentatie

1. Documentatia de atribuire 

2. Formulare (format editabil)

Data limită de primire oferte este: 09.11.2018 , ora14:00

Ofertele primite după termenul limita stabilit de Autoritatea Contractantă, respectiv data de 09.11.2018 ora 14:00, vor fi returnate nedeschise operatorilor economici.

Eventualele clarificări vor fi trimise la adresa de email: nicoleta.ciciovan@gherla.ro
Răspunsurile vor fi publicate la adresa:http://www.gherla.ro/municipalitate/achizitii-publice la anunțul dedicat prezentei achiziții.

Clarificari:

Înapoi